پودر ذغال : بافت نرمي به بافت سياه قلم مي دهد.

قلمو : از شماره 0 تا 24 عددهاي زوج بكار رفته . بيشترين قلم موهاي استفاده در سياه قلم 0 ، 2، 4، 8 و 24 است. براي كارهاي بزرگ از قلموي شماره 12 كه از قلم موي 24 بزرگتر است و يك قلمو با موي نرمتر شماره 6 يا 8 براي بخش هاي كه لطافت جنس كار مهم باشد استفاده مي گردد.

محوكن : محوكن همان كاغذ لول شده فشرده است كه در سايزهاي مختلف وجود دارد كه دو سايز كافيست كوچك و متوسط براي تميز و تيز كردن نوك آن از كشيدن روي سنباده استفاده مي شود.

مداد: مداد b6 و كنته فابركاستل براي تراشيدن نوك مدادها از كاتر استفاده مي كنيم و نوكشان را با سنباده تيز مي كنيم.

چسب كاغذي : در هر كار هنري چسب كاغذي بين وسايل باشد، كاربرد چسب كاغذي ثابت نگه داشتن سطح كار براي ساختن كادر و ثابت كردن عكس و مدل و...

كاتر : براي تراشيدن و تيز كردن ابزارهاي مختلف بكار مي رود.

سنباده : براي تيز كردن نوك ابزارهايي مثل محو كن ، مداد، كنته استفاده مي شود.

 

براي دانستن نكات بيشتر در مورد نقاشي روي لينك زير كليك كنيد:

 

www.instagram.com/nabzeghalam/

 

سياه قلم