كار يك عكاس پرتره، بازتاب برترين نسخه‌ي تصويري از سوژه است. اين قانون بايد در هر بخشي از عكاسي پرتره مانند كادر مورد نظر براي عكاسي تا حذف آكنه و ساير نقايص تصوير حتما رعايت شود. براي گرفتن تصاوير پرتره، دوربين بايد هم‌سطح يا اندكي بالاتر از خط چشم سوژه يا مدل بايد. هيچ فردي هنگام ثبت تصوير از زاويه‌ي پايين، خوب به نظر نخواهد رسيد.

 

براي يادگيري تمام نكات عكاسي به صورت رايگان روي لينك زير كليك كنيد :

 

www.instagram.com/korosh.iravanimanesh/

 

عكاسي پرتره